Hlavní stránka

Vítáme Vás


na stránkách projektu Modernizací výuky k žákům 21. století, který je realizován v rámci
ROP NUTS II Moravskoslezsko - Podpora prosperity regionu - Infrastruktura veřejných služeb - Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání.
Tento projekt je zapsán jako CZ.1.10/2.1.00/08.00767 a je financován z prostředků EU a ROP Moravskoslezko.


Stěžejním cílem projektu je revitalizace a modernizace výukových a studijních prostor tak, aby plně vyhovovaly
výukovým potřebám žáků a pedagogů, aby byla zajištěna maximální efektivita a kvalita vzdělávání.

Projektem bude dosaženo zlepšení zázemí pro samostudium a volný čas,
zvýšení atraktivity studia na škole, řešení prostorových dispozic školy a efektivní využití prostor.

Nově tak Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín získá těchto osm nově modernizovaných učeben a místností:

Učebna fyziky

Fyzikální příravna

Učebna biologie

Laboratoř biologie

Posilovna

Multifunkční sál

Knihovna

Studovna