Monitoring projektu

REALIZAČNÍ FÁZE PROJEKTU

11.června 2010 - jmenování nového manažera projektu
11.června 2010 - vyhlášení výběrového řízení "Stavební práce - učebny GaSOSNJ"
14.června 2010 - změnový formulář 2
15. června 2010 - zpracování materiálů potřebných ke smlouvě, pracovní schůzka se zpracovatelem projektu
16. června 2010 - čestné prohlášení o realizaci stavby bez stavebního povolení
17. června 2010 - pracovní schůzka na ÚRR
17. června 2010 - prohlídka stavby
18. června 2010 - změnový formulář 4 - 6, přístup do Benefit7
21. června až 23. června 2010 - zpracovávání technické dokumentace k Dodávce didaktické techniky
21. června 2010 - změnový formulář 7 - 8
23. června 2010 - otevírání obálek a vyhodnocení výběrového řízení "Stavební práce - učebny GaSOSNJ"
25. června 2010 - doručení dokumentace k výběrovému řízení "Stavební práce - učebny GaSOSNJ" na URR
28. června 2010 - školení pro příjemce na ÚRR
29. června - 2. července 2010 - zpracovávání technické dokumentace k Dodávce nábytku
2. července 2010 - vyhlášení výběrového řízení "Dodávka nábytku do učeben GaSOSNJ"
2. července 2010 - změnový formulář 9 - 11
8. července - 9.července 2010 - zpracovávání technické dokumentace k Dodávce posilovacích strojů
9. července 2010 - prohlídka místností pro nábytek
12. července 2010 - zahájeno jednání o úvěru
13. července - 15. července 2010 - jednání o stavbě s vítěznou firmou (světla, zásuvky, koberec, linoleum, aj.)
16. července 2010 - opravy rozpočtu
19. července 2010 - fotografie a videoprezentace o stavu učeben před rekonstrukcí
20. července 2010 - otevírání obálek a vyhodnocení výběrového řízení "Dodávka nábytku do učeben GaSOSNJ"
20. července 2010 - 2. vyhlášení výběrového řízení "Dodávka didaktické techniky do učeben GaSOSNJ"
21. července 2010 - doručení dokumentace k výběrovému řízení "Dodávka nábytku do učeben GaSOSNJ" na URR
26. července 2010 - 2. vyhlášení výběrového řízení "Dodávka posilovacích strojů"
28. července 2010 - uznání výsledků výběrového řízení "Stavební práce - učebny GaSOSNJ" úřadem URR
30. července 2010 - podpis smlouvy s vítěznou firmou na zakázku "Stavební práce - učebny GaSOSNJ"
2. srpna 2010 - zahájení stavby v učebnách
4. srpna 2010 - objeveny železobetonové základy, nahlášeny jako vícepráce
4. srpna 2010 - fotografie a videoprezentace bouracích prací v učebnách
4. srpna 2010 - změnový formulář 12
6. srpna 2010 - otevírání obálek a vyhodnocení výběrového řízení "Dodávka didaktické techniky do učeben GaSOSNJ"
11. srpna 2010 - otevírání obálek a vyhodnocení výběrového řízení "Dodávka posilovacích strojů"
11. srpna 2010 - doručení dokumentace k výběrovému řízení na URR
13. srpna 2010 - uznání změnových formulářů 1 až 11 úřadem URR
13. srpna 2010 - fotografie a videoprezentace o stavu učeben během prací
17. srpna 2010 - uznání víceprací (změnového formuláře 12) úřadem URR
17. srpna 2010 - vytvoření webových stránek projektu
20. srpna 2010 - sepsání článku o realizaci stavby do novin
20. srpna 2010 - doručeny informace o doložení materiálů k výběrovému řízení
20. srpna 2010 - změnový formulář 15 - vícepráce 2
23. srpna 2010 - pracovní cesta Vsetín, Nová Říše, Malšice - jednání o doložení materiálů k VŘ
23. srpna 2010 - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky - Dodávka nábytku do učeben GaSOŠNJ
24. srpna 2010 - předávání stavby bez nedodělků (předávací protokoly, uzavření stavebního deníku, vyčíslení nákladů)
30. srpna 2010 - článek v Novojičínském zpravodaji o realizaci projektu
3. září 2010 - schválení výběrového řízení "Dodávka nábytku do učeben GaSOŠNJ"
3. září 2010 - zahájení jednání o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Gymnáziem a URR
9. září 2010 - podpis smlouvy s vítěznou firmou výběrového řízení "Dodávka nábytku do učeben GaSOŠNJ"
20. září 2010 - podpis smlouvy o poskytnutí dotace mezi URR a Gymnáziem
20. září 2010 - doručeny informace o doložení materiálů k výběrovému řízení "Dodávka didaktické techniky do učeben GaSOŠNJ" a "Dodávka posilovacích strojů"
23. září 2010 - doloženy informace k výběrovému řízení "Dodávka didaktické techniky do učeben GaSOŠNJ" a "Dodávka posilovacích strojů"
29. září 2010 - zahájení jednání o finalizaci kontroly všech zakázek souvisejících s projektem
5. října 2010 - schválení výběrových řízení "Dodávka didaktické techniky do učeben GaSOŠNJ" a "Dodávka posilovacích strojů"
6. října 2010 - schválení úvěru na realizaci projektu
7. října 2010 - čerpání úvěru k realizaci projektu
7. října 2010 - zahájení montáže nábytku v učebnách Gymnázia
8. října 2010 - předávání nábytku bez nedodělků (předávací protokoly, uzavření kontroly, vyčíslení nákladů)
8. října 2010 - podpis smlouvy s vítěznou firmou výběrového řízení "Dodávka posilovacích strojů"
8. října 2010 - zahájení montáže posilovacích strojů v nové posilovně Gymnázia
19. října 2010 - podpis smlouvy s vítěznou firmou výběrového řízení "Dodávka didaktické techniky" a zahájení montáže
21. října 2010 - předání posilovacích strojů (předávací protokoly, uzavření kontroly, vyčíslení nákladů)
1. listopadu 2010 - předávání techniky (předávací protokoly, uzavření kontroly, vyčíslení nákladů) - server bude dodán později, 
pylonová tabule díky špatným rozměrům reklamována
5. listopadu 2010 - školení učitelů
8. listopadu 2010 - testovací provoz učeben
15. listopadu 2010 - oficiální otevírání učeben 
16. listopadu 2010 - ostrý provoz učeben
23. listopadu 2010 – informování o projektu v televizních mediích – regionální ostravské vysílání televize Polar, místní novojičínské vysílání televize Polar
1. prosince 2010 – odpovídání na dotazy Českého Rozhlasu Ostrava o realizaci projektu
1. prosince 2010 – 8. prosince 2010 – technické řešení požadavků kantorů na modernizované učebny, aktualizace softwaru, zahájení digitalizace školní knihovny, uzavřeny a vyvěšeny Řády učeben či manuály. Zahořování serveru, testování, implementace do školní sítě.
13. prosince 2010 – schůzka na URR k diskusi o Žádosti o platbu
20. prosince 2010 – odevzdání Závěrečné monitorovací zprávy
21. března 2011 - fyzická kontrola URR
28. dubna 2011 - proplacení nákladů ze strany URR

Comments