O projektu‎ > ‎

Popis aktivit projektu

1. Popis aktivit v  přípravné fázi

1.1. vyvoření projektového týmu

1.2. zpracování a konzultace projektového záměru v rámci interního projektového týmu

1.3. předložení projektu a způsobu jeho financování v Radě kraje

1.4. zpracování studie proveditelnosti

1.5. zpracování žádosti o dotaci včetně všech povinných a nepovinných příloh

1.6. rekonstrukce multifunkčního sálu - podzim 2009


2. Popis aktivit v realizační fázi

2.1. zajištění finančního krytí pro předfinancování a průběžné financování projektu

2.2. vyhlášení a realizace výběrových řízení  - multifunkční sál (stavební a elektro část)

2.3. vyhlášení a realizace výběrových řízení  - přírodovědné učebny a laboratoře, posilovna,
knihovna/studovna (stavební a elektro část)

2.4. vyhlášení a realizace výběrových řízení  - didaktické vybavení

2.5. vyhlášení a realizace výběrových řízení  - nábytek

2.6. vyhlášení a realizace výběrových řízení  - posilovací stroje

2.7. dokončení stavebních prací

2.8. dodávky didaktického vybavení

2.9. dodávky nábytku

2.10. dodávky posilovacích strojů

2.11. oficiální otevření učeben

2.12. finanční bilance a zpracování uzávěrky

Plný provoz bude zahájen v jednotlivých místnostech v době kompletního dokončení
všech prací, délku realizace provozní fáze lze očekávat v souladu s podmínkami ROP
(obměna vybavení školy je průběžná v dlouhém časovém horizontu a délka udržitelnosti
odpovídá reálné minimální době užívání odpovídajícího vybavení na GaSOŠ NJ).


3. popis aktivit v provozní části  projektu

3.1. zajištění výstupů projektu

3.2. zajištění provozu dle podmínek dotační smlouvy a provozního řádu

3.3. zpracování závěrečné monitorovací zprávy

3.4. zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu
po dobu 5 let od finančního ukončení projektu

 

Comments